Skip to main content

EPB / EPC

EPB:

Wat?

EPB staat voor Energie Prestatie Binnenklimaat en legt een bepaald energetisch minimum op waaraan woningen moeten voldoen. Het heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, verwarmingssystemen … maar ook op de kwaliteit van het binnenklimaat.

Je moet aan een aantal EPB-eisen voldoen die afhangen van:

  • De bestemming van het gebouw (kantoorruimte, woning …)
  • De aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie)
  • Het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.


De EPB-regelgeving is van toepassing:

  • wanneer het gaat om een verwarmd (of gekoeld) volume.
  • wanneer een stedenbouwkundige vergunning of melding van toepassing is

Voordelen

Wie voldoet aan de recentste eisen, komt in aanmerking voor bepaalde premies of kortingen:

  • Korting op de onroerende voorheffing, afhankelijk van het E-peil van de woning.
  • Premies van de netbeheerder voor het plaatsen van isolatie en het toepassen van energiezuinige technieken in bestaande woongebouwen. Bij ingrijpende renovaties ontvang je daarbovenop een totaalrenovatiebonus.
  • Verlaagde registratierechten en teruggave van een deel van de schenkingsrechten bij ingrijpende energetische renovaties (IER).


EPC:

Doel van een EPC:

Het attest dient om de koper zo goed mogelijk te informeren naar de energiezuinigheid van de woning. Een erkende energiedeskundige type A staat in voor de opmaak van het EPC-attest. Deze score wordt op een kleurenbalk geplaatst waarbij een lagere score beter is.

Een EPC-attest of energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Dit is sinds 2008 verplicht bij de verkoop en verhuur van huizen, appartementen en studio’s.

EPC-labelpremie:

De EPC-labelpremie wordt vanaf 1/01/2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op de EPC-labelpremie. Er dient een EPC-attest opgemaakt te worden voor aanvang van de werken.

Binnen de 5 jaar dienen de werken uitgevoerd te worden en dient een nieuw attest voorgelegd te worden. Je kan deze premie online aanvragen via onderstaande link: https://www.fluvius.be/nl/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/epc-labelpremieKost

Prijs

De prijs voor de EPB/EPC is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van uw project. Voor een vrijblijvende prijsberekening, specifiek van uw project, kan u een offerte opvragen via onze website.