Skip to main content

Veiligheids­coördinatie

Wanneer?

Is een veiligheidscoördinator verplicht?

De veiligheidscoördinatie is verplicht bij alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (o.a. verbouwing, nieuwbouw, herstellingswerken, onderhoudswerken, infrastructuurwerken,…) waarbij door minstens twee verschillende aannemers werken uitgevoerd worden, ongeacht of zij tegelijk of na elkaar op de bouwplaats komen.

Er mogen dus enkel werken uitgevoerd worden zonder veiligheidscoördinator wanneer er pas 1 aannemer alle werken uitvoert (leveranciers van beton, nutsmaatschappijen,… worden ook aanzien als aannemer).

Indien u een gedetailleerde info wenst te verkrijgen ivm het wettelijk kader rond veiligheidscoördinatie mag u steeds contact met ons opnemen.Wat?

Taken van de veiligheidscoördinator:

De veiligheidscoördinator dient (afhankelijk van de grootte van het project) 3 documenten op te maken:

  • Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan): Het doel van een veiligheids- en gezondheidsplan is om risico's op de werkplek te identificeren en te beheersen door het beschrijven van de te nemen preventiemaatregelen, zodat de kans op ongevallen en ziekten wordt verminderd.
  • Het postinterventiedossier: Het postinterventiedossier (PID) van een bouwwerk is het dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw (bv. onderhoud en herstellingen, verbouwingen, sloopwerk). Het dossier is vergelijkbaar met de veiligheidsinstructies van een gebruiksaanwijzing
  • Het coördinatiedagboek: dagboek voor het bijhouden van gedragingen, beslissingen, ongevallen,…

Hoe?

Verloop veiligheidscoördinatie:

Tijdens het ontwerp van het project inventariseert de veiligheidscoördinator de aanwezige risico’s op uw project en maakt daarna bovengenoemde documenten op.

Tijdens uitvoering van de werken brengt de veiligheidscoördinator enkele werfbezoeken met opmaak van werfverslag. Ook worden deze coördinatiedocumenten nog aangepast en op het einde van het project vervolledigd.

Kost

Prijs

De prijs voor de veiligheidscoördinatie van uw project is afhankelijk van de grootte en de complexiteit. Voor een vrijblijvende prijsberekening, specifiek van uw project, kan u een offerte opvragen via onze website.